Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7 Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7  

DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE

Działania ratownicze.

Ustawa z dnia 24 sierpinia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej działania ratownicze przedstawia jako każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

         Miejscowym zagrożeniem według w/w ustawy jest inne niż pożar zdarzenie, które wynika z cywilizacyjnego rozwoju, działania naturalnych sił przyrody lub człowieka, które stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska

          Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej nakłada obowiązek realizowania działań ratowniczych na:

 • jednostki organizacyjne PSP,
 • Wojskową ochronę przeciwpożarową,
 • zakładową straż pożarną,
 • zakładową służbę ratowniczą,
 • gminną zawodowa straż pożarną,
 • powiatową (miejską) zawodową straż pożarną,
 • terenową służbę ratowniczą,
 • OSP
 • inne jednostki ratownicze.Działania gaśnicze.

Działania gaśnicze polegają na wyeliminowaniu minimum jednego z 4 elementów tzw. czworokąta spalania, przy pomocy odpowiednio dobranego środka lub środków gaśniczych.

Nie ulega wątpliwości, że pożar jest „zjawiskiem przerażająco pięknym”. Słownik pożarniczy przedstawia pożar jako niekontrolowany proces palenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Aby pożar mógł wystąpić, koniecznym jest wystąpienie jednocześnie 4 czynników (czworokąt spalania):

 • paliwo,
 • utleniacz,
 • ciepło,
 • rozgałęzione reakcje łańcuchowe.

Wyeliminowanie któregoś z w/w elementów powoduje zaprzestanie procesu palenia.

 

NOWE:

CIEKAWE

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
©mł. kpt. Piotr Łuczak